The Success Talk Show EP 71 with Jaswinder Gardner Indian Actress and Rohan Homkar

The Success Talk Show EP 71 with Jaswinder Gardner Indian Actress and Rohan Homkar

Interview with padmashri sindhutai sapkal and rohan homkar || social contribution || Trailer ||

Interview with padmashri sindhutai sapkal and rohan homkar || social contribution || Trailer ||

Electrical Engineering Materials Course Introduction For Diploma Students

Electrical Engineering Materials Course Introduction For Diploma Students

electrical transformer installation

electrical transformer installation

Generation of Power Online Lecture Thermal Power Plant Explained

Generation of Power Online Lecture Thermal Power Plant Explained

The Success Talk Show EP 70 with Anand Kumar Mind Expert And Rohan Homkar

The Success Talk Show EP 70 with Anand Kumar Mind Expert And Rohan Homkar

Community Development Tailoring Course

Community Development Tailoring Course

change your mindset

change your mindset

काल मात्र नवल झाले

तो रोज ऑफीसमधून आला की वैतागलेला असायचा.

आॕफीसमध्ये साहेबांनी  ऐनवेळी सांगितलेली एक्स्ट्रा कामे, 

पेट्रोलच्या वाढत्या किमती, बेशीस्त वाहतुकीमुळे होणारी वाहनांची कोंडी,

 खड्ड्यांमुळे झालेली रस्त्यांची दूरावस्था, हे आणि ते...कितीतरी कारणांमुळे तो चिडायचा 

आणि आल्याआल्या दहा मिनीटे संताप व्यक्त करायचा. ती चहा आणेपर्यंत तो बोलायचा.काल मात्र नवल झाले.

तो मस्तपैकी बाईकची चावी बोटात फिरवत शिट्टी वाजवत घरात शिरला.

ती त्याच्याकडे पहातच राहिली.

तो : "काय बघतेस अशी?"

"माझा नवरा एवढा आनंदी होऊन येतोय ते पहातेय. काय झाले? प्रमोशन झाले?"

तो :  "नाही गं."

" पेट्रोलचे दर कमी झाले?"

तो : " होतील असे वाटते तुला?"

"आज ट्रॕफीक जाम नव्हत?"

तो : "जास्त होते"

"रस्ते एकदम गुळगुळीत झाले रात्रीतून?"

तो : "कसे शक्य आहे?"

"मग काय झाले. आज रोजच्या समस्यांवर वैतागला नाही."

तो : "समस्या रोजच राहणार.तुम्ही त्याकडे कोणत्या नजरेने पाहतात त्यावर ते अवलंबून आहे."

"अच्छा ,म्हणजे तू एखाद्या महाराजांच्या प्रवचनाला जाऊन आला असेल."

तो :  "तितका वेळ आहे का?"

"एखाद्या सायकॕट्रीस्ट कडून कौन्सलींग?"

तो : "तेवढी वेळ आलेली नाही"

" मगअशी कोणती गोष्ट घडली असेल की माझ्या नव-याने आनंदी राहायला सुरूवात केली?"

 तिच्या डोळ्यांत पहात म्हणाला


" आपण भारतात राहतो, अफगाणीस्तानमध्ये नाही " एवढा एक विचार जरी मनात आला तरी आपले आयुष्य  सुंदर वाटते.


व्हाट्सअप वरून साभार 

कशी पूर्ण कराल Dreams ?

कशी पूर्ण कराल Dreams ?

 स्वातंत्र्य मनाने जपायचं असतं अन् सद्भावना जगत मुक्ती जगायची असते.


हवे हवे आणखी हवे, हा स्वार्थ तोडायचा असतो अन् यावर माझा अधिकार नाही, म्हणून मला नको, हा व्यवहार जगायचा असतो.


अन हे समजून सांगणारे ज्ञान मिळविण्यासाठी, ही *एक कथा....*


ज्ञान केवळ शाळा कॉलेजातच मिळते असे नाही. आपले डोळे आणि मन उघडे असेल तर ज्ञान सगळीकडे उपलब्ध आहे.


किचन मधील नळ गळत होता म्हणून मी प्लंबरला बोलावले. तो काम करताना मी पहात होतो. त्याने आपल्या पिशवीतून पाईप पाना काढला, मी पाहिले तो तुटलेला होता. हा याने कसं काय काम करणार ? पण त्याने पाईप मधून नळ वेगळा केला. पाईप आतून भरला होता, त्यामुळे तेवढा भाग कापून टाकणे आवश्यक होते. त्याने परत आपल्या पिशवीतून हॅक्साॅ ब्लेड काढली. ती सुद्धा अर्धी तुटलेलीच होती. 


ती पाहून माझ्या मनात आले की, याच्याकडे साधी हत्यारेही ठीक नाहीत, हा कसे काय काम पूर्ण करणार ? मी कसल्या प्लंबरला बोलावलंय ? 

*(मी मनाने बद्द होता, तो स्वतंत्र होता.)*


 पण तो त्याच्या कामात बराच हुशार असावा, मघाशी त्याने तुटक्या पान्याने नळ खोलला आणि आता अर्ध्या ब्लेडने पाईप कापून खराब पाईप काढून थ्रेडही बनवले आणि पुन्हा नळ बसवून दिला. साधारण दहा-बारा मिनिटांतच त्याने काम उरकले. 


मी त्याला दोनशे रुपयांची नोट दिली. तो म्हणाला, माझ्या कामाचे एवढे पैसे होत नाहीत, तुम्ही मला पन्नास रुपये सुट्टे द्या. 


मी म्हणालो, सकाळी सकाळी मी बोलावले आणि लगेच तू आलास.  कामही केलेस. ठेव सगळे.


त्यावर तो म्हणाला, नाही साहेब, प्रत्येक कामाचा मोबदला मी ठरवलेला आहे, त्यापेक्षा जास्त घेणे माझ्या मनाला पटत नाही. आज तुम्ही मला जास्त पैसे दिलेत, तर मला आनंद होईल, पण त्याच बरोबर जास्त पैसे घेण्याची हावही मनात निर्माण होईल. सर्वच लोक मला जास्त पैसे देतील का ? जास्त पैसे मिळाले नाहीत तर मग मनात दु:ख होणेही सुरू होईल !

*(हे मनाचे संस्कार आपल्यावर झालेले नाहीत. आपण म्हणतो, मी संस्कारी अन शिकलेलो आहे)*


मी म्हणालो, 'हे पैसे घे, आणि तुटके सामान नविन घे. त्यामुळे तुझा त्रास कमी होऊन कामही लवकर होईल.

*(आपण आपल्या अहं-भावात हे सांगत असतो अन दहा ठिकाणी त्याचे कौतुक करत मोठेपणा मिरवत असतो.)*


तो म्हणाला तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे, पण काम करताना नवीन हत्यारे ही तुटणारच, ती त्यांची कामे करीत आहेत ना ! काम चांगले आणि लवकर करणे हे हत्यारांपेक्षा जास्त तुमच्या स्कीलवर अवलंबून असते,असे मला वाटते.


तुम्ही ऑफिसमध्ये काम करताना कुठल्या कंपनीचे पेन वापरता हे महत्त्वाचे आहे की तुम्हाला योग्य लिहिता येणे आवश्यक आहे ? 


योग्य लिहिणे माहिती नसेल तर जगातील सर्वात महाग पेनही तुमचे काम योग्य करू शकणार नाही, खरे ना ? 


कौशल्य तुमच्या हातात असते मशीनमध्ये नाही.


मी नवीन हत्यारे आणली तरी तीही पुन्हा त्याच ठिकाणी तुटणार, आता एकदा तुटलीत, पुन्हा तुटणार नाहीत.


मी शांतपणे ऐकत होतो. त्या रोजंदारीवर मेहनत करणाऱ्या माणसाच्या चेहऱ्यावरील आनंद मला चकीत करून गेला.


आपण यांच्यापेक्षा किती तरी जास्त कमावतो तरी कुठूनही थोडे जास्त मिळाले तर आपल्याला हवेच असते. 

आपल्याकडे परिश्रम करण्याची तयारी आणि आत्मसन्मान या गोष्टीच कमी आहेत की काय म्हणून आपण आयुष्यभर पैसा पैसा करीत राहतो ?


जे शिक्षण शाळा कॉलेजात मिळत नाही, ते ज्ञान असे अनेक जण रोजच्या जगण्यातून आपल्याला शिकवून जातात, *बस्स् आवश्यक असते ती पारखी नजर और कुछ अच्छा सिखने का जिगर !*


अशा लोकांपुढे नतमस्तक व्हावेसे वाटते. मी त्याच्या बोलण्याचा प्रतिवाद करूच शकलो नाही. फक्त त्याला माझ्या बरोबर चहा घे म्हणालो.


पण त्याने नम्रपणे नकार दिला, एवढेच म्हणाला की, अजून तीन चार ठिकाणी पाण्याची गळती थांबविण्यासाठी जायचे आहे. पाणी वाया जाणे हे माझे मलाच पटत नाही, खरं तर त्यामुळेच कंपनीतून फिटर म्हणून रिटायर्ड झाल्यावर मी हा व्यवसाय सुरू केला आहे आणि नवीन फिटींगपेक्षा गळतीची जुनी कामेच मी जास्त घेतो.


एवढं बोलून तो निघून गेला आणि मी मात्र बराच वेळ त्याच्या बोलण्याचा विचार करत होतो.


एक वेगळा अनुभव, ह्या आठवड्यातील *स्वातंत्र्य* *मनाचे* *अन* *स्वार्थातून* *मुक्ती* , मंथनातून सत्य शोधण्यासाठी.


🙏🏻🙏🏻

Art Exhibition visit #shorts #SomaiyaVidyavihar

Art Exhibition visit #shorts #SomaiyaVidyavihar

Electrical Engineering Department of K J Somaiya Polytechnic Introduction Video

Electrical Engineering Department of K J Somaiya Polytechnic Introduction Video

Electrical Engineering Department of K J Somaiya Polytechnic Introduction Video

Electrical Engineering Department of K J Somaiya Polytechnic Introduction Video

FEE FYIE Chapter 2 Part 1 Magnetic field

FEE FYIE Chapter 2 Part 1 Magnetic field

mwwp exp 4 A winding process

mwwp exp 4 A winding process

mwwp exp 4 online class

mwwp exp 4 online class

mwwp exp 1 online class

mwwp exp 1 online class

how to design and perform winding on three phase transformer MWWP Exp 3 online class

how to design and perform winding on three phase transformer MWWP Exp 3 online class

Experiment 3 Energy Management for Lighting , Motors and PF improvements

Experiment 3 Energy Management for Lighting , Motors and PF improvements

Winning An Argument and Being Happy

Winning An Argument and Being Happy

ohmmeter working, industrial measurement, online Lecture

ohmmeter working, industrial measurement, online Lecture

Magnetic circuit chapter 2 part 3

Magnetic circuit chapter 2 part 3

#OldVideo Meeting Actor Kunal Kumar in 2018 at #successgyanindia

#OldVideo Meeting Actor Kunal Kumar in 2018 at #successgyanindia

The Success Talk Show EP 69 with Neeraj kapoor Business Consultant And Rohan Homkar

The Success Talk Show EP 69 with Neeraj kapoor Business Consultant And Rohan Homkar

Spirituality in Life with Archana Patodia and Rohan Homkar

Spirituality in Life with Archana Patodia and Rohan Homkar

What They Don't Teach you In School EP 01

What They Don't Teach you In School EP 01

Why Online Education ? : Dr. Umesh Kankawalikar and Rohan Homkar

Why Online Education ? : Dr. Umesh Kankawalikar and Rohan Homkar

Entrepreneur Excel community for Learning and Growth

Entrepreneur Excel community for Learning and Growth

The Success Talk Show EP 68 With Dr. Shweta Iyengar From skinsense Clinic and Rohan Homkar

The Success Talk Show EP 68 With Dr. Shweta Iyengar From skinsense Clinic and Rohan Homkar

The Success Talk Show EP 67 With Astha patodia MD of Shree Shakambhari Exims Ltd and Rohan homkar

The Success Talk Show EP 67 With Astha patodia MD of Shree Shakambhari Exims Ltd and Rohan homkar

MWWP Exp 2 Online Class

MWWP Exp 2 Online Class

Magical Moments during The Success Talk Show

Magical Moments during The Success Talk Show

industrial safety poster making process

industrial safety poster making process

start following safety in industry Training video

start following safety in industry Training video

Challenges In the journey of Entrepreneurship By dr. Shweta Iyengar Founder Skinsense & Rohan Homkar

Challenges In the journey of Entrepreneurship By dr. Shweta Iyengar Founder Skinsense & Rohan Homkar

importance of social responsibility with Mrs. Archana Patodia Director Byke Hospitality ltd

importance of social responsibility with Mrs. Archana Patodia Director Byke Hospitality ltd

The Success Talk Show EP 66 with Mrs Archana Patodia Director Byke Hospitality Ltd

The Success Talk Show EP 66 with Mrs Archana Patodia Director Byke Hospitality Ltd

just a friendly push makes you successful

just a friendly push makes you successful

Motivational Speech for Students by Rohan Homkar at #kokan

Motivational Speech for Students by Rohan Homkar at #kokan

How To Climb Corporate career Ladder Easily with This Skills

How To Climb Corporate career Ladder Easily with This Skills

How to Get Down in disaster condition #rapling

How to Get Down in disaster condition #rapling

MSDS material safety datasheet || Industrial training by Rohan Homkar #shorts

MSDS material safety datasheet || Industrial training by Rohan Homkar #shorts

Live Training From Mr. Jack Canfield

Live Training From Mr. Jack Canfield

construction safety मराठी मधून कंस्ट्रक्शन सेफ्टी ट्रेनिंग व्हिडियो

construction safety मराठी मधून कंस्ट्रक्शन सेफ्टी ट्रेनिंग व्हिडियो

यश मिळवण्याचा मूलमंत्र क्रमांक एक

यश मिळवण्याचा मूलमंत्र क्रमांक एक

Effective Study Tips By Rohan Homkar EP 4

Effective Study Tips By Rohan Homkar EP 4

#Chai #Chai #Chai Song By #BYN @beyounick show some Love to #chai first try #shorts #yt

#Chai #Chai #Chai Song By #BYN @beyounick show some Love to #chai first try #shorts #yt

Effective Study Tips With Rohan Homkar Ep 3

Effective Study Tips With Rohan Homkar Ep 3

Effective Study Tips With Rohan Homkar Ep 2

Effective Study Tips With Rohan Homkar Ep 2